Hình hộp và thùng TORA
Nhông sên đĩa TORA khi đang sửa xe

GIỚI THIỆU

Hơn 30 năm phân phối phụ tùng xe máy, TORA ASIA đã được khách hàng tin tưởng bởi những sản phẩm chất lượng phục vụ cho thị trường sửa chữa và thay thế như TORA, TT, HILEX, STANLEY,...
TORA LOGO

THƯƠNG HIỆU

SẢN PHẨM

TORA

VỚI NHỮNG
SẢN PHẨM CHỦ LỰC

BỐ ĐĨA

BỐ ĐÙM

NHÔNG SÊN VÀNG

NHÔNG SÊN VÀNG

TT

VỚI NHỮNG
SẢN PHẨM CHỦ LỰC
Updating

BỐ ĐĨA

Updating

BỐ ĐÙM

Updating

BỐ ĐĨA

HI-LEX

VỚI NHỮNG
SẢN PHẨM CHỦ LỰC

DÂY PHANH

DÂY GA

DÂY ĐỒNG HỒ

STANLEY

VỚI NHỮNG
SẢN PHẨM CHỦ LỰC

ĐÈN PHA

Bóng đèn xi nhan Stanley T13

ĐÈN XI NHAN

TORA Đui đèn Stanley-VNS Wave

ĐUI ĐÈN